فروش مال غیر دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ 22:10

یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها  منتهی بصدور حکم محکومیت میشود

 اتهام فروش مال غیر است  بسیاری از افرادی که از این بابت  تحت تعقیب قرار

 میگیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند و البته بعضی

هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند قانونگذار

مجازات افرادی را که اقدام به فروش مال غیر می کنند همانند مجازات جرم

 کلاهبرداری قرارداده است مثلا یکی از مصادیق فروش مال غیر اینست که شما

 ملک خود را به شخصی فروخته اید  و بعدا همان ملک را به شخص دیگری

می فروشید در اینجا چون شما یک بار اقدام به فروش کرده اید  و مالکیت

از شما سلب شد دیگر حق فروش مجدد را ندارید  البته ممکن است ادعا

داشته باشید که چون  خریدار  پول من را نداده است من از معامله  منصرف 

شده ام اما این ادعا را قانون از شما قبول نمی کند وتا فسخ شدن معامله

شما به اثبات نرسد شما حق هیچ گونه دخالت در آن مال را ندارید لذا

بجای اینکه اقدام به انجام معامله مجدد کنید دعوائی در جهت فسخ معامله

 مطرح کنید تا دادگاه اگر ادعای شما را موجه دید اقدام به فسخ معامله کند

وآنگاه شما مجاز به تصرف ویا فروش باشید

لازم است بدانید که عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار موجب

فسخ معامله نیست  وشما نمی توانید یک طرفه اقدام به فسخ معامله

نمائید اگر می خواهید در این مخمصه ها گیر نکنید از همان ابتدا تنظیم سند

 معامله برای خود شرط فسخ  بگذارید تا خریدار حواسش جمع باشد که

اگر به شرط عمل نکند معامله فسخ خوهد شد لذا اگر در چنین

وضعیتی شما علیرغم فروش قبلی اقدام به انجام معامله مجدد نمائید

به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار خواهید گرفت .

 

نوشته شده توسط سید محمد رفیع زاده  | لینک ثابت |